bck

收藏本站

基于隐喻视角的《红楼梦》语言艺术研究

【摘要】:本文借鉴西方隐喻研究中强调隐喻作为人类认知方式和思维方式的概念隐喻理论,以强调认知的全景隐喻视角切入,从语境构建、概念隐喻、隐喻叙事和辩证隐喻四个层面对《红楼梦》(八十回)进行一次较系统的语言考察。《红楼梦》语境构建正是源于隐喻的认知本质和功能,隐喻统摄着《红楼梦》的时空、对象等语境,参与了叙事语境的构建。概念隐喻——结构隐喻、空间隐喻和本体隐喻是一组重新解读《红楼梦》的关键词,它让我们从认知视角领悟《红楼梦》精湛的对话艺术,并从而扩展到对文本相关方面概念隐喻的审美解读。从隐喻视角关注《红楼梦》叙事,拥有隐喻身份的元叙事者“石头”是推动整部小说的元动力。“梦”、“还泪”和“镜子”三种隐喻叙事策略把《红楼梦》隐喻叙事特点发挥到极致。隐喻叙事策略凸显了《红楼梦》沉重的悲剧叙事。《红楼梦》虚实相契的整体构架、雅俗共赏的语言风格以及悲中有喜的二重旋律无一不体现出小说隐喻化的辩证修辞艺术。这都根源于中华传统文化精髓的辩证思想。隐喻化的修辞特点决定了《红楼梦》隐喻式的阅读模式,也决定了《红楼梦》的辩证阅读模式。

下载App查看全文

(如何获取全文? 欢迎:、、)

支持CAJ、PDF文件格式


 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978


{bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育下载}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck体育下载}| {bckbet}| {bcksports}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bck官网}| {bck体育下载}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育app}| {bck体育}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育下载}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bck官网}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育官网}| {bcksports}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bckbet}|
{uc8}| {uc8体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8老虎机}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8老虎机}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {UC体育}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}|